Фонд "Сигурност на Електроенергийната Система"

ВНИМАНИЕ!

С Постановление № 1 на Министерски Съвет от 04.01.2018г. се изменя Наредбата за реда и начина за набирането, разходването, отчитането и контрола на средствата на Фонд "Сигурност на електроенергийната система".

Срокът за представянето на справка и внасянето на дължимите суми от задължените по чл.36е лица се променя от 15-о на 20-о число на месеца, следващ отчетния месец."

Регистрации в системата и подаване на информация ще може да се извършва 24ч. в денонощието, включително и през почивните дни.

Информационната система на Фонд „Сигурност на Електроенергийната Система“ изисква използването на Квалифициран Електронен Подпис (КЕП) за подаване на данни съгласно чл. 36е от Закона за Енергетиката.

Квалифицирания Електронен Подпис се активира посредством Java приложение.

Ако не Ви се активира Java приложението за вход с електронен подпис, можете да направите следното:

Да добавите адреса на страницата на фонда https://www.fses.bg като одобрена за достъп зона. Повече информация за това (на английски) можете да намерите тук.

За да направите това е необходимо да извършите следните стъпки:

Да влезнете в настройките на Windows за Java. (достатъчно е да напишете "java" в полето на търсене във Вашия компютър.

Ще срещнете резултати подобни на следните:

След като видите опцията "Configure Java" я изберете нея. И ще видите следното:

Изберете раздел "Security" и в него изберете бутон "Edit Site List".

В списъка добавете страницата на Фонд СЕС : https://www.fses.bg.

Сега вече можете да достъпите сайта.