Авторски права

Защита на авторските права

Фонд “Сигурност на електроенергийната система” е изключителен собственик на идеята и осъществяването на сайта, и всички приложения и модули на сайта http://www.fses.bg са собственост на Фонд “Сигурност на електроенергийната система”. Автор на всички публикации и материали в сайта е Фонд “Сигурност на електроенергийната система”. Ако забележите нарушение на авторски права в нашия сайт, молим да ни уведомите своевременно на e-mail: fond_ses@me.government.bg, за да изтеглим съответната публикация от сайта си, ако не успеем да постигнем договореност с автора или собственика й.

Всички текстове или части от текст, както и изображения в този сайт са притежание на Фонд “Сигурност на електроенергийната система” и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Авторските права върху всички публикации на страниците на http://www.fses.bg притежава Фонд “Сигурност на електроенергийната система”. Потребителят и посетителят не може да копира и използва информация от сайта за комерсиални цели без знанието и писменото разрешение на Фонд “Сигурност на електроенергийната система”. Всички права са запазени.

Линкове към други уеб страници и сайтове

При използването на материали от интернет страниците на http://www.fses.bg, медии и партньори се задължават изцяло да се придържат към тук утвърдените ограничения и условия, ако с договор не е уговорено друго. Копирането на текст или графика от този сайт ще бъде преследвано с пълната сила на закона!

С цел да улесни достъпа Ви Фонд “Сигурност на електроенергийната система” може да изгради връзки към сайтове в Интернет, които са притежание или се управляват от трети страни.

Уеб страниците на http://www.fses.bg могат да съдържат банери (рекламни изображения) или текстови линкове към външни уеб страници, за които отговарят други лица (рекламодатели, спонсори, партньори). Макар, че управляваме местата, които предоставяме, ние не поемаме отговорност за информацията, която се публикува и показва в техните страници.

Линковете от нашия сайт към подобни интернет страници представляват само препоръка и потенциален източник на допълнителна информация. Тъй като Фонд “Сигурност на електроенергийната система” няма никакво влияние над тяхната политика за публикуване на материали, с това споразумение се освобождаваме от всяка отговорност за тяхното съдържание, както и за истинността и точността на информацията, публикувана в тях.

В допълнение, тези сайтове, периодично могат да променят и добавят своя информация, в зависимост от възприетата от тях маркетингова политика. Препоръчваме Ви да им обърнете внимание преди да решите да предоставяте лична информация по какъвто и да е повод и под каквато и да е форма.